Junior IPL - Junior Players League Cricket Tournament 2016
FWT Homepage Translator

JUNIOR CHAMPIONS TROPHY SELECTED PLAYER LIST

S.No. Selected Player Name
1. SAMARTH AWASTHI
2. BHUPENDAR SINGH
3. VINCENT JOHN
4. K KUMARAVEL
5. NAVDEEP KUMAR
6. KHRISTI DERIL
7. IQBAL HUSSAIN
8. SIRAJUL UL HAQ
9. SACHIN CHURASIA
10. SIDDHRATH GAUTAM CHOUBAY
11. AKHLESH DIXIT
12. HENISH PARMAR
13. MUKAWANA VIJAY SURESH BHAI
14. DEEPAK KUMAR
15. RAJA JAJIMOGGA
16. PRINCE MISHRA
17. ARJUN SINGH
18. VYANKTESH NIGAM
19. TANAJI SHAHAJI KHALDKAR
20. LAKHAN SINGH
21. NILESH UTHWAL
22. BHARAT VITHAL GHUGE
23. PANKAJ B
24. AVINASH KUMAR
25. NISHANT AWASTHI
26. PRATHMESH SONWANE
27. SIDHNAT
28. SHASHWANT RAJORIA
29. SATISH PANDAY
30. AMAN SINGH
31. RAVI KUMAR
32. RAJ DHAINJE
33. VIJAY KALE
34. ADEEL MOKHAM
35. K MANNIKANT
36. NAND KISHORE
37. PANDURANG
38. PERES PRMOD KAMBLE
39. ANKIT MISHRA
40. JOHN KODMAL
41. MANNAN AHMAD
42. PRINCE
43. ANIL HARICHANDRA
44. MIHIR UPDHAY
45. AMAN MANDIY
46. AMAR BHARAT SHELKE
47. SHIVAM
48. AKHILESH
49. Buddha mishra
50. BIRJESH KUMAR
51. HARSH MUTHA
52. SATENDAR YADAV
53. RISHU PANDAY
54. VAIBHAV GANGADHAR
55. AUSHAF MALIK
56. ABHIJEET SHANKAR GAIKWAD
57. ANUJ YADAV
58. VISHAL PANDEY
59. AMAAN BEG MIRZA
60. VISHAL SHETY
61. Ravikiran pandurang shelke
62. Aniruddha Balasaheb Sabale
63. SRIJIT DEB ROY
64. PRABHANJAN DHAININJE
65. NITIN MAHADEV
66. MAHESH LAXMAN KHETRE
67. SHIVAM KUMAR
68. AMOL SHIVAJI BHOSLE
69. AMIT SHARMA
70. SATISH SHELKE
71. HARSH KUMAR PATEL