Junior IPL - Junior Players League Cricket Tournament 2016
FWT Homepage Translator

JUNIOR CHAMPIONS TROPHY TEAM LIST

ENTRY NO Player Name Short Name
182. SAMARTH AWASTHI AWASTHI
152. BHUPENDAR SINGH PINDER
129. VINCENT JOHN JOHN
71. K KUMARAVEL KUMARA
108. NAVDEEP KUMAR NAVDEEP
110. KHRISTI DERIL DERIL
84. IQBAL HUSSAIN IQBAL
EN 19. SIRAJUL UL HAQ SIRAJUL
138. SACHIN CHURASIA SACHIN
131. SIDDHRATH GAUTAM CHOUBAY SIDDHRATH
131. AKHLESH DIXIT DIXIT
132. HENISH PARMAR HENISH
ENTRY NO Player Name Short Name
55. MUKAWANA VIJAY SURESH BHAI Ajay
111. DEEPAK KUMAR DEEPAK
149. RAJA JAJIMOGGA RAJA
101. PRINCE MISHRA PRINCE
102. ARJUN SINGH ARJUN
78. VYANKTESH NIGAM VYANKTESH
88. TANAJI SHAHAJI KHALDKAR TANAJI
87. LAKHAN SINGH LAKHAN
104 . NILESH UTHWAL NILESH
07. BHARAT VITHAL GHUGE BHARAT
171. PANKAJ B PANKAJ
ENTRY NO Player Name Short Name
43. AVINASH KUMAR AVINASH
121. NISHANT AWASTHI NISHANT
29. PRATHMESH SONWANE PRATHMESH
04. SIDHNAT SIDH
141. SHASHWANT RAJORIA SHASHWANT
51. SATISH PANDAY SATISH
89. AMAN SINGH AMAN
111. RAVI KUMAR RAVI
56. RAJ DHAINJE RAJ
39. VIJAY KALE VIJAY
151. ADEEL MOKHAM ADEEL
44. K MANNIKANT MANI
ENTRY NO Player Name Short Name
112. NAND KISHORE NANAD
137. PANDURANG PANDU
46. PERES PRMOD KAMBLE PERES
65. ANKIT MISHRA ANKIT
61. JOHN KODMAL JOHN
32. MANNAN AHMAD MANNAN
28. PRINCE PRINCE
86. ANIL HARICHANDRA ANIL
120. MIHIR UPDHAY MIHIR
142. AMAN MANDIY AMAN
68. AMAR BHARAT SHELKE AMAR
77. SHIVAM SHIVAM
ENTRY NO Player Name Short Name
10. AKHILESH AKHILESH
150. Buddha mishra mishra
30. BIRJESH KUMAR BIRJESH
136. HARSH MUTHA HARSH
99 . SATENDAR YADAV SATENDAR
85. RISHU PANDAY RISHU
98. VAIBHAV GANGADHAR VAIBHAV
69. AUSHAF MALIK AUSHAF
67. ABHIJEET SHANKAR GAIKWAD ABHIJEET
22. ANUJ YADAV ANUJ
57. VISHAL PANDEY VISHAL
08. AMAAN BEG MIRZA AMAAN
ENTRY NO Player Name Short Name
126. VISHAL SHETY VISHAL
66. Ravikiran pandurang shelke Ravikiran
49. Aniruddha Balasaheb Sabale Aniruddha
18. SRIJIT DEB ROY SRIJIT
64. PRABHANJAN DHAININJE PRABHANJAN
82. NITIN MAHADEV NITIN
106. MAHESH LAXMAN KHETRE MAHESH
26. SHIVAM KUMAR SHIVAM
42. AMOL SHIVAJI BHOSLE AMOL
09. AMIT SHARMA AMIT
62. SATISH SHELKE SATISH
94. HARSH KUMAR PATEL HARSH